Žukas V. “Prie A. Vienuolio kūrinių Spausdinimo Istorijos”. Knygotyra, Vol. 6, Dec. 1967, pp. 201–208, https://www.journals.vu.lt/knygotyra/article/view/27283.