Bončkutė, Roma. “Citations from Theodor Lepner’s “Prūsų lietuvis” in Simonas Daukantas Work ‘Būdas senovės lietuvių, kalnėnų Ir žemaičių’”. Knygotyra 710 (December 19, 2018): 161-196. Accessed May 28, 2022. https://www.journals.vu.lt/knygotyra/article/view/12259.