Vol 2 (1962): Knygotyra

Vol 2 (1962)

Knygotyra
Published 1962-12-01

Front Matter

Redakcinė kolegija
Abstract views 68 | Article downloads (PDF) 11

Articles

G. Raguotienė
Leninas ir biblioteka
Abstract views 34 | Article downloads (PDF) 11
5–23
PDF
J. Basiulis
Einamoji registracinė knygų bibliografija Tarybų Lietuvoje 1947–1960 metais
Abstract views 32 | Article downloads (PDF) 16
25–47
PDF
V. Puzinaitė
Tarybinė spauda 1918–1919 m. Lietuvoje
Abstract views 36 | Article downloads (PDF) 23
83–94
PDF
V. Žukas
J. Plioterio lietuvių bibliografijos ir spaudos istorijos darbai
Abstract views 66 | Article downloads (PDF) 11
95–112
PDF
113–146
PDF
Г. Шулькина
Виленское типографическое общество
Abstract views 23 | Article downloads (PDF) 12
147–162
PDF
V. Žukas
M. Gorkis lietuvių spaudoje
Abstract views 63 | Article downloads (PDF) 10
163–170
PDF
A. Liachovičiūtė
Nauja rankraščių bibliografija
Abstract views 33 | Article downloads (PDF) 11
171–175
PDF
N. Feigelmanas
Senųjų lietuviškų spaudinių rinkinio VVU mokslinėje bibliotekoje papildymai
Abstract views 32 | Article downloads (PDF) 12
177–179
PDF
V. Ž.
Žemaitės raštų bibliografijos papildymai
Abstract views 24 | Article downloads (PDF) 13
181–184
PDF
V. Žukas
Reikšmingos J. Janonio kūrinių publikacijos
Abstract views 54 | Article downloads (PDF) 10
185–187
PDF
V. Žukas
Dar kartą apie komedijos “Amerika pirtyje” autorių
Abstract views 65 | Article downloads (PDF) 20
187–189
PDF
V. Žukas
Prie bibliografijos istorijos
Abstract views 55 | Article downloads (PDF) 13
189–191
PDF
V. Žukas
Nežinomas M. Akelaičio rankraštis
Abstract views 60 | Article downloads (PDF) 11
191–192
PDF
V. Žukas
J. Basanavičiaus rankraščiai Bulgarijoje
Abstract views 60 | Article downloads (PDF) 19
192–193
PDF
V. Žukas
Lietuviškos knygos J. Kraševskio bibliotekoje
Abstract views 56 | Article downloads (PDF) 8
193–194
PDF
V. Žukas
A. Vištelio vertimų rinkinys ir jo laiškas J. Kraševskiui
Abstract views 57 | Article downloads (PDF) 12
194–196
PDF
V. Žukas
A. Vištelio laiškai J. Kraševskiui
Abstract views 61 | Article downloads (PDF) 16
196–212
PDF
Kronika
Abstract views 35 | Article downloads (PDF) 9
213–217
PDF

Back Matter

Turinys
Abstract views 31 | Article downloads (PDF) 9
219–220
PDF