Some problems of Lithuanian historical morphology: on the origin of NEBE(-) ʽno moreʼ and the particle BENT ʽat leastʼ
Articles
Norbert Ostrowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
Published 2011-12-28
https://doi.org/10.15388/LK.2011.22801
PDF

Keywords

none

How to Cite

Ostrowski N. (2011) “Some problems of Lithuanian historical morphology: on the origin of NEBE(-) ʽno moreʼ and the particle BENT ʽat leastʼ”, Lietuvių kalba, (5), pp. 1-8. doi: 10.15388/LK.2011.22801.

Abstract

Svarbiausias šio straipsnio tikslas yra dalelytės (arba priešdėlio) ʽnebe(-)ʼ ir dalelytės ʽbentʼ etimologija; kitas – expressis verbis – suformuluoti neišsprendžiamas jų kilmės problemas. Tikimasi, kad straipsnis paskatins diskutuoti apie lietuvių dalelyčių sinchroninę ir diachroninę analizę, mat iki šiol šia tema mažai rašyta.
PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy