(1)
Hilbig I. B. Ryvitytė. Lingvistinės Pragmatikos įvadas. LK 2011, 1-2.