Early loop ileostomy closure: should we do it routinely?
-
Viktorija Žukauskienė
Narimantas Evaldas Samalavičius
Published 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2013.3.1838
PDF

How to Cite

1.
Early loop ileostomy closure: should we do it routinely?. LS [Internet]. 2013 Jan. 1 [cited 2023 Oct. 4];12(3):152-5. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/1838

Abstract

Background / objective
Temporary loop ileostomies are usually performed in colorectal surgery after colectomies with ileoanal or coloanal or low colorectal anastomosis to prevent life-threatening complications associated with anastomotic leakage. However, stoma itself is not without adverse events. They are usually closed at 8 to 12 week, or sometimes even later after full course of adjuvant chemotherapy. The aim of this study was to review our experience with early loop ileostomy closure, during same hospitalization as initial surgery.
Patients / methods
Complications and postoperative morbidity after early loop ileostomy closure were assessed retrospectively by reviewing the medical records. Out of the 12 patients, 6 were male and 6 – female, on an average 66 years old (range 29 to 85 years). Ileostomy was performed due to following reasons: 9 patients with rectal cancer after total mesorectal excision, one patient after low colorectal anastomosis due progression of ovarian cancer, one patient after resection of anastomosis and coloanal anastomosis due to stricture after previous partial TME for upper rectal cancer, one after coloanal anastomosis due to Hartman’s reversal procedure for previous rectal cancer. Anastomotic integrity was examined using proctography with water-soluble contrast before closure in all patients. The average time after initial surgery to loop ileostomy closure was 11 days.
Results
There was no mortality. Overall complication rate was 33 percent (4 patients). One patient (8,3%) had a bowel obstruction, which resolved after conservative treatment. One patient (8.3%) developed enteric fistula to the ileostomy incision and wound infection was noted in two (16.6%).
Conclusions
Despite of the fact that small number of patients was analyzed - high overall complication rate was observed. Nevertheless all complications were managed conservatively without reoperation. Early stoma closure is feasible in selected patients without anastomotic complications.
Key words: colorectal resection, colorectal cancer, loop ileostomy, early closure.

Ankstyvos ileostomos uždarymas: ar tai turėtų būti atliekama rutiniškai?

Įvadas / tikslas
Laikinos kilpinės ileostomos dažniausiai naudojamos kolorektalinėje chirurgijoje atliekant storosios žarnos operacijas su ileoanaline, koloanaline ar žema kolorektaline anastomoze. Jos suformuojamos siekant apsaugoti pacientus nuo gyvybiškai pavojingų komplikacijų, susijusių su anastomozės nesandarumu. Jos uždaromos dažniausiai 8–12-ą savaitę po suformavimo, o kartais dar vėliau – po viso adjuvantinės chemoterapijos kurso. Todėl dažnėja komplikacijų, susijusių su ileostoma. Šio tyrimo tikslas – apželgti mūsų patirtį atliekant ankstyvą ileostomos uždarymą tos pačios hospitalizacijos metu.
Ligoniai ir metodai
Retrospektyviai ištirta medicininė dokumentacija po ankstyvo ileostomos uždarymo, galimos komplikacijos ir pooperacinis sergamumas. Iš viso buvo 12 pacientų, kurių amžiaus vidurkis 66 metai (nuo 29 iki 85 metų), 6 moterys ir 6 vyrai. Ileostoma
buvo suformuota dėl šių priežasčių: 9 pacientams, sergantiems tiesiosios žarnos vėžiu, po totalinės mezorektalinės ekscizijos, vienai pacientei po žemos kolorektalinės anastomozės dėl progresuojančio kiaušidžių vėžio ir vienam pacientui po koloanalinės anastomozės atkuriant žarnyno vientisumą po Hartmano operacijos dėl tiesiosios žarnos vėžio. Anastomozės sandarumas prieš uždarymo operaciją buvo patikrintas visiems pacientams atliekant proktogramas su kontrastiniu
tirpalu. Vidutinis laikas po pirminės operacijos iki ileostomos uždarymo buvo 11 dienų.
Rezultatai
Mirtes atvejų nebuvo. Bendras komplikacijų dažnis buvo 33 procentai (4 pacientai). Vienam pacientui buvo žarnų nepraeinamumas (8,3 %), kuris buvo išgydytas konservatyviai. Vienam pacienui (8,3 %) susiformavo enterinė fistulė operacinio pjūvio
srityje ir dviem pacientams buvo žaizdos infekcija (16,6 %).
Išvados
Nors tyrime dalyvavo nedaug pacientų, buvo pastebėta daug komplikacijų. Tačiau visos komplikacijos buvo išgydytos konservatyviai, be pakartotinės operacijos. Ansktyvas ileostomos uždarymas galimas atrinktiems pacientams, neturintiems anastomozės komplikacijų.
Reikšminiai žodžiai: kolorektalinė rezekcija, kolorektalinis vėžys, kilpinė ileostoma, ankstyvas uždarymas.

PDF

Most read articles by the same author(s)

<< < 4 5 6 7 8 > >>