Treatment methods of prostate cancer recurrence after radiotherapy. Current treatment alternatives and our clinical experience
-
Albertas Ulys
Alvydas Vėželis
Andrius Ivanauskas
Marius Snicorius
Published 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2013.3.1840
PDF

How to Cite

1.
Ulys A, Vėželis A, Ivanauskas A, Snicorius M. Treatment methods of prostate cancer recurrence after radiotherapy. Current treatment alternatives and our clinical experience. LS [Internet]. 2013Jan.1 [cited 2022Oct.5];12(3):138-43. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/1840

Abstract

Background / objective
Prostate cancer is the most common cancer among men of Lithuania. Every year about 3000 new cases of prostate cancer are diagnosed in our country. Many patients receive radiotherapy as primary treatment. Unfortunately, after several years some of the patients are diagnosed with prostate cancer recurrence. These cases are more challenging and require to apply salvage treatment methods. The aim of this article is to present our clinical experience and discuss the main features, advantages and disadvantages of the treatment methods.
Patients and methods
Retrospective analysis of 10 salvage prostate cancer recurrence treatment cases was completed. All patients previously received radiotherapy as primary treatment. 5 patients received salvage high- dose brachiterapy (group 1) and other 5- salvage cryotherapy (group 2). Prostate cancer recurrences were diagnosed by multiparametric MRI and ultrasound guided transrectal or transperineal biopsies.
Results
Average patient age was 64,2±7,9 years in group 1 and 68±3,1 years in group 2. None of the patients had prostate cancer progression to lymph nodes (N) or metastases (M) on initial diagnosis or before salvage treatment. No intraoperative complications were observed. Average time between radiotherapy and salvage therapy in both groups was 88,9±30,1 months. In both groups 1 patient suffered from salvage treatment failure- prostate cancer progression was observed.
Conclusions
Currently there is no perfect treatment method for recurrent prostate cancer. Every situation requires universal aproach. Our initial experience shows that salvage cryotherapy and brachiterapy can be a viable alternative for patients with disease progression after radiotherapy.
Key words: prostate cancer, prostate cancer recurrence, salvage treatment.

Prostatos vėžio recidyvų po spindulinės terapijos gydymo metodai
Šiuolaikinėje medicinoje naudojami metodai ir mūsų klinikinė patirtis

Įvadas / tikslas
Lietuvoje kasmet nustatoma apie 3000 naujų prostatos vėžio atvejų. Daugeliui pacientų taikomas spindulinis gydymas. Deja, praėjus keletui metų, kai kuriems pacientams diagnozuojamas prostatos vėžio recidyvavimas. Šiuo metu yra daug gydymo
metodų, bet dažnai iškyla problemų pasirenkant optimalų. Šio straipsnio tikslas – pasidalinti mūsų klinikine patirtimi bei apžvelgti prostatos vėžio recidyvų po spindulinės terapijos gydymo alternatyvas.
Pacientai ir metodai
Retrospektyviai buvo išanalizuota dešimt pacientų, kuriems po pirminio gydymo radioterapija buvo diagnozuotas prostatos vėžio recidyvavimas. 5 pacientai buvo gydomi didelių dozių brachiterapija (1 grupė), o likusiems 5 buvo skirta krioterapija
(2 grupė). Prostatos vėžio recidyvai diagnozuoti multiparametriniu kontroliuojant MRT ir ultragarsu atliktomis transrektalinėmis ir transperinealinėmis prostatos biopsijomis.
Rezultatai
Pirmoje grupėje vidutinis pacientų amžius buvo 64,2±7,9 metų, o antroje grupėje 68±3,1. Nė vienam pacientui nebuvo nustatytas prostatos vėžio išplitimas į limfmazgius (N) ar metastazavimas (M). Intraoperacinių komplikacijų nepasitaikė. Vidutiniškai
tarp pirminės radioterapijos ir gelbstinčio prostatos vėžio recidyvavimo gydymo praėjo 88,9±30,1 mėnesio. Gelbstintis prostatos vėžio recidyvavimo gydymas buvo nesėkmingas dviem atvejais – po vieną atvejį abiejose grupėse.
Išvados
Šiuo metu nėra tobulo gydymo tų pacientų, kuriems prostatos vėžys recidyvavo po spindulinio gydymo. Tokiais atvejais reikalingi unikalūs sprendimai. Mūsų nedidelė pirmoji patirtis rodo, jog gelbstinčioji krioterapija ir brachiterapija – tinkami metodai
gydyti pacientams, kuriems recidyvavo prostatos vėžys po spindulinės terapijos.
Reikšminiai žodžiai: prostatos vėžys, prostatos vėžio recidyvai, gelbstintis gydymas.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>