Sėkmingas rektovaginalinės fistulės gydymas naudojant musculus gracilis: klinikinis atvejis
-
Vitalija Vaišnoraitė
Narimantas Evaldas Samalavičius
Published 2007-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2007.4.2178
PDF

How to Cite

1.
Vaišnoraitė V, Samalavičius NE. Sėkmingas rektovaginalinės fistulės gydymas naudojant musculus gracilis: klinikinis atvejis. LS [Internet]. 2007Jan.1 [cited 2022Dec.3];5(4):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2178

Abstract

Vitalija Vaišnoraitė1,  Narimantas Evaldas Samalavičius2
1 Vilniaus universitetas, Bendrosios chirurgijos rezidentūra
2 Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Chirurgijos klinika, Santariškių g. 1, LT-08661 Vilnius
El paštas: v.vaisnoraite@gmail.com

Jatrogeninė rektovaginalinė (proktovaginalinė) fistulė yra reta, bet sudėtinga komplikacija, atsirandanti po tiesiosios žarnos ir makšties ar gimdos vėžio gydymo. Aprašyta daugybė šios fistulės gydymo būdų, bet nėra nė vieno, kuris būtų idealus. Graciloplastika m. gracilis interpozicija – yra tikrai veiksmingas ir rekomenduojamas chirurginis metodas ypač komplikuotais atvejais (po spindulinio gydymo, esant lokalioms lėtinėms kolorektalinėms infekcijoms, atsinaujinant fistulėms po ankstesnio gydymo). Šiame straipsnyje pateikiama vienos mūsų klinikoje gydytos ligonės klinikinio atvejo analizė. Kartu aptariami straipsniuose publikuoti duomenys apie rektovaginalinių fistulių gydymo graciloplastikos būdu efektyvumą, pateikia trumpa medžiagos apie šias fistules apžvalga, kuri turėtų padėti gydant šią sudėtingą patologiją.

Pagrindiniai žodžiai: rektovaginalinė fistulė, m. gracilis interpozicija

Successful repair of rectovaginal fistula using musculus gracilis: a case report

Vitalija Vaišnoraitė1,  Narimantas Evaldas Samalavičius2
1 Vilnius University, General surgery residency
2 Vilnius University Oncology Institute, Clinic of Surgery,
Santariškių str. 1, LT-08661 Vilnius, Lithuania
E-mail: v.vaisnoraite@gmail.com

Iatrogenic rectovaginal (proctovaginal) fistula is a rare and difficult complication in the treatment of rectal and gynecological cancers. A variety of procedures have been described to treat this condition, but none of them has become an ideal solution. Graciloplasty is a successful and recommended method of surgery, especially in very complicated cases (in patients after radiotherapy, with local colorectal chronic infection or reccurent fistulas). This article presents a history of one patient treated in our surgical clinic. We give a revew of other authors’ experience with m. gracilis transposition and some material on rectovaginal fistula that may be beneficial for those treating this condition.

Keywords: rectovaginal fistula, m. gracilis interposition

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

<< < 4 5 6 7 8 > >>