Kairiojo plaučio transplantacija žiurkei: eksperimentinio modelio paieškos
-
Remigijus Sipavičius
Aleksejus Zorinas
Dalia Drobelytė
Rokas Šerpytis
Vytautas Sirvydis
Published 2006-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2006.3.2263
PDF

How to Cite

1.
Sipavičius R, Zorinas A, Drobelytė D, Šerpytis R, Sirvydis V. Kairiojo plaučio transplantacija žiurkei: eksperimentinio modelio paieškos. LS [Internet]. 2006Jan.1 [cited 2022Dec.4];4(3):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2263

Abstract

Remigijus Sipavičius1, Aleksejus Zorinas1, Dalia Drobelytė2, Rokas Šerpytis2, Vytautas Sirvydis1.
1 Vilniaus universiteto Širdies ir kraujagyslių ligų klinikos Širdies chirurgijos centras,
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
2 Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas,
M. K. Čiurlionio g. 21, LT-03101 Vilnius
El. paštas: remigijus.sipavicius@gmail.com

Tikslas

Sukurti ar pritaikyti esamus eksperimentinius modelius žiurkėms, tęsiant tyrinėjimus plaučių transplantacijos srityje.

Metodai

Žiurkėms atliekama kairiojo plaučio autotransplantacija arba ortotopinė transplantacija. Autotransplantacijos atveju atliekama kairiojo plaučio pulmoplegija, plautis paliekamas vietoje konservacijai norimam išemijos laikui. Jam praėjus atkuriama plaučio kraujotaka. Transplantacijos atveju donorui atliekama abiejų plaučių pulmoplegija, jie konservuojami norimą išemijos laiką. Recipientui pašalinamas kairysis plautis. Praėjus išemijos laikui, donoro kairysis plautis persodinamas recipientui, atkuriama plaučio kraujotaka.

Rezultatai

Atlikta 11 eksperimentų, penki iš jų – sėkmingai. Pagrindinės nesėkmių priežastys buvo broncho ar jo anastomozės plyšimas bei anestetikų perdozavimas.

Išvados

Esamus eksperimentinius modelius pavyko adaptuoti žiurkėms. Jie taikytini tolesnems plaučių transplantacijos tyrinėjimams.

Pagrindiniai žodžiai: plaučių transplantacija, eksperimentinis modelis

Left lung transplantation in rat: search for the experimental model

Remigijus Sipavičius1, Aleksejus Zorinas1, Dalia Drobelytė2, Rokas Šerpytis2, Vytautas Sirvydis1.
1 Vilnius University Clinic of Cardiovascular Diseases, Heart Surgery Centre,
Santariškių str. 2, LT-08661 Vilnius, Lithuania
2 Vilnius University Faculty of Medicine,
M. K. Čiurlionio str. 21, LT-03101 Vilnius, Lithuania
E-mail: remigijus.sipavicius@gmail.com

Objective

To design a new or to adapt the existing experimental models of rat lung transplantation.

Methods

Both left lung autotransplantation and orthotopic transplantation are implemented in rat. At autotransplantation, the left lung is left in situ after pulmoplegia. After a settled ischaemic time the lung perfusion is restored. At transplantation, pulmoplegia is performed in the donor. Lungs are separated and preserved for a settled ischaemic time. The recipient's left lung is removed and the donor's left lung transplantation is performed. The graft's perfusion is restored.

Results

Eleven experiments were carried out, 5 of them successfully. The main reasons for failure were bronchial anastomosis dehiscence or bronchial tear and anesthetic overdosage.

Conclusion

Existing experimental models were successfully adapted in rat, capacitating the further lung transplantation research.

Key words: lung transplantation, experimental model

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 > >>