Virškinimo trakto stromos navikų diagnostika Valstybiniame patologijos centre 2003–2004 metais
-
Mindaugas Plečkaitis
Ugnius Mickys
Darius Dasevičius
Published 2006-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2006.2.2271
PDF

How to Cite

1.
Plečkaitis M, Mickys U, Dasevičius D. Virškinimo trakto stromos navikų diagnostika Valstybiniame patologijos centre 2003–2004 metais. LS [Internet]. 2006Jan.1 [cited 2022Aug.19];4(2):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2271

Abstract

Mindaugas Plečkaitis1, Ugnius Mickys2, Darius Dasevičius2
1 Vilniaus greitosios pagalbos universitetinė ligoninė,
Šiltnamių g. 29 LT-04130, Vilnius
2 Valstybinis patologijos centras,
Baublio g. 5, LT-08406 Vilnius
El. paštas: mindaugaspleckaitis@yahoo.com; ugnius.mickys@vpc.lt

Tikslas

Išanalizuoti GIST atvejus, diagnozuotus Valstybiniame patologijos centre 2003–2004 m., apibendrinti histologinius šių navikų požymius, įvertinti histologinių požymių sąsajas su piktybinės biologinės elgsenos rizikos grupėmis.

Medžiaga ir metodai

Įvertinti pacientų amžių, pasiskirstymą pagal lytį, navikų lokalizaciją, daugybiškumą, metastazes, recidyvus. Papildomai įvertinti histologinius naviko požymius: histologinį piešinį (mišrus, šeivinis, epitelioidinis), organoidinių struktūrų formavimą, ritmines naviko ląstelių branduolių lygiavimosi (palisading) struktūras, ląstelių perinuklearinę vakuolizaciją, naviko miksoidinę stromą, koaguliacinę nekrozę, įsiskverbimą į savąjį gleivinės dangalą (lamina propria), dydį, mitozių kiekį, imunoprofilį. Remiantis navikų dydžiu ir mitozių kiekiu 50-yje didelio padidinimo regos laukų (pagal C.D.M. Fletcher), GIST suskirstyti į piktybinės biologinės elgsenos rizikos grupes.

Rezultatai

Ištirta 50 GIST atvejų. Ligonių amžiaus vidurkis 64,38 ± 14,26 metų, mediana – 68 metai. Moterų buvo 36, vyrų – 14. Nustatytos 7 (14%) GIST metastazės. Dauginių GIST diagnozuoti 4 atvejai (8%). Šių navikų recidyvų per tirtą laikotarpį nebuvo. Maždaug pusė pavienių navikų rasta skrandyje (45,7%), rečiau – plonojoje žarnoje (15,2%), rečiausiai – storojoje žarnoje (4,3%). Mišrių ir šeivinių GIST kiekis beveik nesiskyrė (atitinkamai 46,2% ir 43,6%), rečiau pasitaikė epitelioidinių navikų (10,3%). GIST dydis svyravo nuo 0,5 cm iki 25 cm (vidurkis 6,4 ± 5,3 cm; mediana 4,9 cm). Dauguma mūsų imunotipuotų GIST buvo teigiami CD 117 ir CD34 žymenims, o pusė navikų – teigiami a-lygiųjų raumenų aktinui. Didesnė dalis į rizikos grupes mūsų suskirstytų pavienių navikų (41,7%) buvo didelės piktybinės biologinės elgsenos rizikos. Koaguliacinė nekrozė buvo 86,7%, o naviko plitimo į savąjį gleivinės dangalą požymiai – 60% didelės piktybiškumo rizikos pavienių GIST. Ki-67 proliferacinis aktyvumas >10% naviko ląstelių populiacijos buvo būdingas didelės rizikos GIST, o Ki-67 proliferacinis aktyvumas <5% nekoreliavo su GIST piktybinės biologinės elgsenos rizikos grupėmis..

Išvada

Tyrimo rezultatai parodė, kad naviko koaguliacinės nekrozės, plitimas į savąjį gleivinės dangalą, Ki-67 proliferacinis aktyvumas >10% naviko ląstelių populiacijos gali būti papildomi histologiniai kriterijai tikslesnei GIST prognozei nustatyti, nes yra būdingesni didelės rizikos GIST.

Reikšminiai žodžiai: gastrointestininės stromos navikai, CD117, piktybinės biologinės elgsenos rizika

Diagnostics of gastrointestinal stromal tumors in the National Centre of Pathology 2003–2004

Mindaugas Plečkaitis1, Ugnius Mickys2, Darius Dasevičius2
1 Vilnius University Emergency Hospital,
Baublio str. 5, LT-08406 Vilnius, Lithuania
2 National Center of Pathology,
Akademijos str. 4, LT-08663 Vilnius, Lithuania
E-mails: mindaugaspleckaitis@yahoo.com, ugnius.mickys@vpc.lt

Objective

To review GIST cases diagnosed in 2003–2004 at the Lithuanian State Centre of Pathology, to evaluate the histological findings and to correlate histological features with the risk of malignant biological behavior.

Materials and methods

To evaluate the patiens’ age and sex distribution, localization, ]metastases, GIST relapses and multiple tumors. Additionally, to estimate the histological features: histological pattern (spindle, epithelioid or mixed cell type), nesting, palisading, perinuclear vacuolization of tumor cells, myxoid stroma, foci of coagulative necrosis, mucosal invasion, size, mitotic rate, immunophenotype and risk of malignant biological behavior (according to C.D.M. Fletcher) of GIST.

Results

Fifty GIST cases were analysed. The mean age of 36 females and 14 males was 64.38 ± 14.26 years, mediana 68 years. There were found 7 metastases (14%), 4 multiple GISTs (8%) and no one relapse case in our research. 45.7% of GISTs were localised in the stomatch, 15.2% in small intestine and 4.3% in large intestine. 46.2% of GISTs were of mixed type, 43.6% of spindle cell type and 10.3% of epithelioid type. The mean size of GISTs was 6.4 ± 5.3 cm, mediana 4.9 cm. Most of GISTs were positive to CD117 and to CD34, and one half of the tumors to a-actin. 41.7% of solitary GISTs showed a high risk of malignant biological behavior. Foci of coagulative necroses were found in 86.7% and mucosal invasion in 60% of solitary GISTs with a high risk of malignant biological behavior. Ki-67 proliferative activity >10% was characteristic of GISTs with a high risk of malignant biological behavior, whereas Ki-67 proliferative activity <5% did not correlate with the risk groups of malignant biological behavior.

Conclusion

The results of the research have shown that invasion of the mucosa, necrotic foci, Ki-67 proliferative activity more than 10% are characteristic of GISTs with a high risk of malignant biological behavior and should be used as additional predictors for the malignant potential of these tumors.

Key words: gastrointestinal stromal tumors, CD 117, risk of malignant biological behavior

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy