Kavos poveikis žarnyno veiklai po žarnyno laparoskopinės rezekcinės operacijos: perspektyvusis atsitiktinių imčių tyrimas
Original research work
Audrius Dulskas
Michail Klimovskij
Marija Vitkauskienė
Narimantas Evaldas Samalavičius
Published 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2014.3084
PDF

How to Cite

1.
Kavos poveikis žarnyno veiklai po žarnyno laparoskopinės rezekcinės operacijos: perspektyvusis atsitiktinių imčių tyrimas. LS [Internet]. 2014 Jan. 1 [cited 2023 Sep. 26];13(2):104-10. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/3084

Abstract

Tikslas
Pooperacinis žarnų nepraeinamumas – dažnai pasitaikantis žarnyno rezekcinių operacijų padarinys. Nustatytas teigiamas kavos poveikis žarnyno motorikai sveikiems tiriamiesiems. Lieka neaišku, ar kava galėtų sumažinti pooperacinio žarnyno nepraeinamumo riziką. Tyrimo tikslas – nustatyti kavos ir kofeino poveikį žarnyno veiklai po žarnyno rezekcinių operacijų.
Ligoniai ir metodai
Vilniaus universiteto Onkologijos institute 2013 01 01–2014 12 31 atliekamas atsitiktinės atrankos kontroliuojamas perspektyvusis tyrimas. Įtraukti pacientai, kuriems atlikta laparoskopinė storosios žarnos operacija. Prieš operaciją ligoniai paskirstyti
į tris grupes: pooperaciniu laikotarpiu gaunančių vandens (100 ml 3 kartus per dieną), dekofeinizuotos kavos ir kavos su kofeinu. Pirminės svarbos tikslas – laikas iki pirmojo pasituštinimo. Antrinės svarbos tikslai – laikas, iki išėjo dujos, ir laikas iki
maisto toleravimo.
Rezultatai
Ligoniai buvo suskirstyti į tris grupes po 16 kiekvienoje. Šeši buvo atšaukti: keturi – dėl operacijos pasikeitimo, du atsisakė dalyvauti. Demografiniai pacientų rodikliai buvo panašūs visose grupėse. Ligoniai, kurie gėrė dekofeinizuotą kavą bei kavą su
kofeinu, pasituštino anksčiau negu vandenį gėrusios grupės ligoniai: 3,23±1,36 ir 3,64±1,29 paros vs 3,9±0,99, p<0,05. Laikas iki maisto toleravimo – 1,63 ir 2,42 paros vs 2,82, p<0,05, laikas, iki išėjo dujos, – 1,44 ir 1,62 vs 1,92, p<0,05.
Išvados
Kavos vartojimas po kolektomijos yra saugus ir sumažina laikotarpį iki pasituštinimo. Kofeinas žarnų funkcijos neskatina.

Does coffee affect the duration of postoperative ileus following elective laparoscopic colectomy? A randomized prospective single-center study
Audrius Dulskas, Michail Klimovskij, Marija Vitkauskienė, Narimantas Evaldas Samalavičius

Background / objective
Postoperative ileus is a common problem after colorectal surgery. A positive effect of coffee on the bowel motor activity has been described. It is still unclear whether coffee consumption decreases the risk of postoperative ileus. The aim of the study was to determine whether consuming an 8-ounce cup of coffee is effective in preventing or reducing postoperative ileus.
Patients and methods
From January 1st, 2013 to December 31st 2014, a prospective study is being performed at the Institute of Oncology of Vilnius University. Patients with a malignant or benign disease, undergoing elective laparoscopic colectomy, are assigned randomly before surgery to receive either coffee with caffeine (group 1), coffee without caffeine (group 2), or water (group 3) (100 ml three times daily) after the procedure. The primary endpoint is the time to first bowel movement, and the secondary endpoints are the time to the first flatus and the time to solid food tolerance.
Results
A total of 48 patients have been randomized, 16 to each group. Six patients were excluded: four due to a change in the surgical procedure, and two refused to participate. Patients’ demographic characteristics were similar in all groups. The time till the first bowel movement was significantly (p < 0.05) shorter in the decaffeinated coffee (3.23; SD 1.36) and coffee with caffeine (3.64; SD 1.29) groups versus the water group (3.90; SD 0.99). The time till the tolerance of solid food (1.63 and 2.42 versus 2.85; p < 0.05) and the time till the first flatus (1.44 and 1.66 versus 1.92; p < 0.05) showed a similar trend.
Conclusions
Coffee consumption after colectomy has been safe and associated with a reduced time to the first bowel action. Caffeine consumption does not decrease the length of postoperative ileus. Note: these are the preliminary data which should be evaluated as a trend of the future final results.

PDF

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>