Sėkmingas minimaliai invazinis chirurginis pleuros empiemos gydymas
-
Žymantas Jagelavičius
Vytautas Jovaišas
Algis Kybartas
Arūnas Žilinskas
Lina Lukoševičiūtė
Ričardas Janilionis
Narimantas Evaldas Samalavičius
Published 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/LietChirur.2014.3896
PDF

How to Cite

1.
Sėkmingas minimaliai invazinis chirurginis pleuros empiemos gydymas. LS [Internet]. 2014 Jan. 1 [cited 2023 Oct. 2];13(3):168-76. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/3896

Abstract

Įvadas / tikslas
Pleuros empiema – viena iš seniausiai žinomų krūtinės ligų ir iki šiol yra susijusi su didėjančiu sergamumu visame pasaulyje. Kaip ir daugelyje chirurgijos sričių, gydant pūlinėmis pleuros ligomis sergančius ligonius populiarėja minimaliai invazinės chi­rurginės procedūros. Tačiau torakoskopinė operacija vis dar negali pakeisti atvirosios visais empiemų atvejais. Šiame straips­nyje supažindiname su mūsų atliekamų torakoskopinių pleuros empiemos operacijų metodika ir aptariame pradinę patirtį.
Ligoniai ir metodai
Nuo 2011 m. sausio iki 2013 m. rugsėjo torakoskopiškai buvo operuoti 49 ligoniai, sergantys pleuros empiema. Visi pacientai operuoti sukėlus bendrinę nejautrą, naudojant vieno plaučio ventiliaciją. Visos torakoskopinės operacijos buvo padarytos per dvi arba tris angas krūtinėje. Tais atvejais, kai sėkmingai atlikti torakoskopiniu būdu empiemektomijos nepavykdavo, būdavo pereinama į atvirąją (torakotominę) operaciją.
Rezultatai
Sėkmingai videotorakoskopinė operacija buvo atlikta 36 (73,5 %) ligoniams, o 13 (26,5 %) atvejų prireikė konversijos į atvirą operaciją. Pleuros ertmės sąaugos ir negalėjimas iki galo pašalinti ant plaučio paviršiaus susidariusio jį kaustančio šarvo buvo pagrindinės konversijų priežastys. Dešimt (20 %) ligonių patyrė tokių pooperacinių komplikacijų kaip ligos atkrytis, ilgesnį laiką besiskiriantis pro drenus oras, žaizdos infekcija.
Išvados
Pleuros empiemos atveju minimaliai invazinė chirurgija yra saugi ir pakankamai efektyvi. Tačiau turėtume ieškoti tam tikrų veiksnių, kurie padėtų atrinkti asmenis, tinkamus sėkmingai torakoskopinei pleuros empiemos operacijai.
Reikšminiai žodžiai: pleuros empiema, piotoraksas, videoasistuojamoji krūtinės chirurgija, empiemektomija, dekortikacija

Successful video-assisted thoracic surgery for pleural empyema
Žymantas Jagelavičius, Vytautas Jovaišas, Algis Kybartas, Arūnas Žilinskas, Lina Lukoševičiūtė, Ričardas Janilionis, Narimantas Evaldas Samalavičius

Background / Objective
Few thoracic conditions present such a considerable challenge as does pleural empyema. The disease is known since Hip­pocrates’ time, nonetheless it is still associated with the rising incidence all over the world. Minimally invasive procedures be­come more and more popular in many fields of surgery as well as in patients with pleural empyema. However, video-assisted thoracoscopy cannot replace open surgery in all empyema cases. In this report, we would like to present our thoracoscopic technique and preliminary experience in treating patients with pleural empyema.
Patients and methods
During the period from January 2011 till September 2013, thoracoscopic empyemectomy was performed in 49 patients. All patients were operated on under general anaesthesia using single lung ventilation. All procedures were performed through two or three ports. Conversion to thoracotomy was performed when it was impossible to make successfully thoracoscopic empyemectomy.
Results
A video-assisted thoracoscopic operation was successful in 36 (73.5%) patients, whereas in 13 (26.5 %) cases a conversion was required. Pleural space adhesions and inability to remove completely the peel from the underlying lung were the main reasons for conversion. Ten (20%) patients had postoperative complications such as recurrence of disease, prolonged air leak, or wound infection.
Conclusions
Minimally invasive surgery is a safe and effective treating of patients with pleural empyema. However, we should search for preoperative factors of identifying the right persons who could be cured successfully by video-assisted thoracoscopic sur­gery.
Key words: pleural empyema, pyothorax, video-assisted thoracic surgery, empyemectomy, debridement, decortication

PDF

Most read articles by the same author(s)

<< < 5 6 7 8 9 > >>