(1)
Brazytė V.; Samalavičius N. E.; Tikuišis R.; Miliauskas P. Laparoskopinė Ranka Asistuojama Storosios žarnos Chirurgija Naudojant Transumbilikalinį pjūvį. LS 2011, 9.