(1)
Kopūsta R.; Belko V.; Abalikšta V. Ūminio Apendicito Gydymas Šiaulių ligoninėje. LS 2004, 2, 0-0.