(1)
Triponis V.; Triponienė D.; Vaišnytė B.; Ščerbinskas S. Neuroischeminės pėdos Infekcija Ir Revaskuliarizacijos galimybės. LS 2003, 1, 0-0.