(1)
Šlepavičius A.; Nutautienė V. Laparoscopic Versus Open Distal Pancreatectomy. LS 2015, 14, 159-165.