Činčikas D. and Ivaškevičius J. (2006) “Anestetiko įtaka operacinio lauko kokybei endoskopinėje prienosinių ančių chirurgijoje”, Lietuvos chirurgija, 4(2), pp. 0-0. doi: 10.15388/LietChirur.2006.2.2274.