[1]
Triponis V., Triponienė D., Vaišnytė B., and Ščerbinskas S., “Neuroischeminės pėdos infekcija ir revaskuliarizacijos galimybės”, LS, vol. 1, no. 1, pp. 0-0, Jan. 2003.