Činčikas D., and Ivaškevičius J. “Anestetiko įtaka Operacinio Lauko Kokybei endoskopinėje Prienosinių ančių Chirurgijoje”. Lietuvos Chirurgija, Vol. 4, no. 2, Jan. 2006, pp. 0-0, doi:10.15388/LietChirur.2006.2.2274.