1.
Malickaitė R, Jurgauskienė L, Simanavičienė S, Maneikienė VV, Sudikienė R, Ručinskas K. Imuninė stebėsena širdies transplantacijoje: atmetimo reakcijos poveikis T limfocitų žymenų ekspresijai. LS [Internet]. 2010Jan.1 [cited 2022Sep.30];8(3):0-. Available from: https://www.journals.vu.lt/lietuvos-chirurgija/article/view/2103