FILMO „HERKUS MANTAS“ ISTORIJA: KAIP SOVIETMEČIO LIETUVIŲ KINEMATOGRAFAS BUVO (NE)PANAUDOTAS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VAIZDINIO REFLEKSIJOMS?
-
Aurimas Švedas
Docentas, humanitarinių mokslų daktaras Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Istorijos teorijos ir kultūros istorijos katedra
Published 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/LIS.2013.0.5024
PDF

How to Cite

Švedas A. (2013) “FILMO „HERKUS MANTAS“ ISTORIJA: KAIP SOVIETMEČIO LIETUVIŲ KINEMATOGRAFAS BUVO (NE)PANAUDOTAS LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VAIZDINIO REFLEKSIJOMS?”, Lietuvos istorijos studijos, 320, pp. 125-153. doi: 10.15388/LIS.2013.0.5024.

Abstract

Tyrimo objektas. Pirmojo ir vienintelio epinio istorinio vaidybinio filmo „Herkus Mantas“ išorinė (oficialioji) ir vidinė (suasmeninta) istorija (filmo kūrimo procesas – nuo idėjos genezės iki kino juostos recepcijos visuomenėje; to meno kūrinio tapsmo analizė, žvelgiant į kino filmą iš jo kūrėjų – režisierių – perspektyvos); meninio filmo kontekstualizavimas sovietmečio lietuvių istoriografijos, tuometinės istorijos politikos ir visuomenės istorinės atminties problemų atžvilgiu.

Straipsnis parengtas įgyvendinant mokslo tyrimų projektą „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija, vaizdinys ir modernūs tapatumai“. Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba, sutarties Nr. VAT-19/2010. Straipsnio autorius dėkoja Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto doktorantei Linai Kaminskaitei-Jančorienei už bendradarbiavimą atliekant oral history tyrimus, kurių metu buvo įrašyti interviu ciklai su kino režisieriais Almantu Grikevičiumi ir Marijonu Giedriu bei parengta kultūros istorijos šaltinio publikacija: Kaminskaitė-Jančorienė Lina, Švedas Aurimas. Epizodai paskutiniam filmui. Režisierius Almantas Grikevičius. Vilnius: Vaga, 2013. Tiek pirmiau įvardyta, taikant oral history metodą surinkta unikali informacija, tiek jos pagrindu parengta publikacija yra labai svarbi šiame straipsnyje formuluojamų problemų sprendimui.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy