BAŽNYTINĖS ŽEMĖVALDOS PAVYZDYS: TRYS VIENOS TERITORIJOS XVII–XIX AMŽIAUS PLANAI
-
Tomas Čelkis
Humanitarinių mokslų daktaras Lietuvos istorijos institutas Archeografijos skyrius Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedra
Valentina Karpova
Istorijos magistrė Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslo ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyrius
Published 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/LIS.2013.0.5026
PDF

How to Cite

Čelkis T. and Karpova V. (2013) “BAŽNYTINĖS ŽEMĖVALDOS PAVYZDYS: TRYS VIENOS TERITORIJOS XVII–XIX AMŽIAUS PLANAI”, Lietuvos istorijos studijos, 320, pp. 159-172. doi: 10.15388/LIS.2013.0.5026.

Abstract


Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (toliau – LDK) istorinės kartografijos tyrinėjimai vis dar fragmentiški. Vieni išsamiausių yra XX a. septintąjį–aštuntąjį dešimtmetį pasirodę Lenkijos istorikų Karolio Buczeko ir Stanisławo Alexsandrowiczaus darbai, kuriuose tirti seniausi žemėlapiai, vaizdavę Pabaltijo ir LDK teritorijas.

Tyrimas atliktas podoktorantūros stažuotės metais. Podoktorantūros stažuotė finansuojama pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimo priemonės (VP1-3.1-ŠMM-01) įgyvendinamą projektą „Podoktorantūros (post doc) stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“.

PDF
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Please read the Copyright Notice in Journal Policy