THIRD REALITY OF SOVIET TIMES
BOOK SHELF
Rūta Grišinaitė
Published 2016-01-14
https://doi.org/10.15388/LIS.2015.36.9323
PDF

How to Cite

Grišinaitė R. (2016) “THIRD REALITY OF SOVIET TIMES”, Lietuvos istorijos studijos, 360, pp. 150-153. doi: 10.15388/LIS.2015.36.9323.