[1]
Motuzas R. 2018. ALGIRDAS MOSINSKIS AND JURGIS GETNERIS IN THE CONTEXT OF HERITAGE PROTECTION IN INTERWAR LITHUANIA. Lietuvos istorijos studijos. 40, (Feb. 2018), 36-52. DOI:https://doi.org/10.15388/LIS.2017.40.11611.