[1]
Stepavičius P.A. 2019. Nesisuksi – negyvensi. Ekonominės Vilniaus gyvenimo realijos ankstyvaisiais naujaisiais laikais. Lietuvos istorijos studijos. 44, (Dec. 2019), 139-142.