[1]
Čepulytė A. and Vaitkevičius V. 2013. IŠ 1949 METŲ LIETUVOS PARTIZANŲ VADŲ SUSITIKIMO ISTORIJOS: LAIKAS IR VIETA. Lietuvos istorijos studijos. 32, (Jan. 2013), 99-124. DOI:https://doi.org/10.15388/LIS.2013.0.5023.