(1)
Žirlys A. Tarptautinių Santykių Gijas Narpliojant. LIS 2019, 44, 126-128.