(1)
Šipelytė M. Lietuviškasis sugrįžimas į Pokario Miestą. LIS 2019, 44, 132-135.