(1)
Čepulytė A.; Vaitkevičius V. IŠ 1949 METŲ LIETUVOS PARTIZANŲ VADŲ SUSITIKIMO ISTORIJOS: LAIKAS IR VIETA. LIS 2013, 32, 99-124.