(1)
Norkus Z. Kapitalizmo Raidos Lietuvoje bruožai Ir Etapai (iki 1940 m.) Postmarksistiniu požiūriu. LIS 2012, 29, 10-36.