Čižauskas K. (2018). In speculo. Szlachta of Republic and Its Ideal. – Rec.: Urszula Świderska-Włodarczyk, Homo nobilis. Wzorzec szlachcica w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2017. Lietuvos Istorijos Studijos, 42, 129-135. https://doi.org/10.15388/LIS.2018.42.12392