Šipelytė M. (2019). Lietuviškasis sugrįžimas į pokario miestą. Lietuvos Istorijos Studijos, 44, 132-135. Retrieved from https://www.journals.vu.lt/lietuvos-istorijos-studijos/article/view/15936