Čepulytė A., & Vaitkevičius V. (2013). IŠ 1949 METŲ LIETUVOS PARTIZANŲ VADŲ SUSITIKIMO ISTORIJOS: LAIKAS IR VIETA. Lietuvos Istorijos Studijos, 32, 99-124. https://doi.org/10.15388/LIS.2013.0.5023