Gudavičius E. (2013). 1686 METŲ BIRŽŲ PILIES REVIZIJOS ĮGALIOTINIŲ ĮPAREIGOJIMAI RYGOS ARCHITEKTUI HEINRICHUI HINCKENUI IR ŠALINTINŲ TRŪKUMŲ SĄRAŠAS. Lietuvos Istorijos Studijos, 32, 154-158. https://doi.org/10.15388/LIS.2013.0.5025