Čižauskas K. In speculo. Szlachta of Republic and Its Ideal. – Rec.: Urszula Świderska-Włodarczyk, Homo nobilis. Wzorzec szlachcica w Rzeczypospolitej XVI i XVII wieku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2017. Lietuvos istorijos studijos, v. 42, p. 129-135, 28 Dec. 2018.