Šipelytė M. Lietuviškasis sugrįžimas į pokario miestą. Lietuvos istorijos studijos, v. 44, p. 132-135, 20 Dec. 2019.