Laurinavičius Česlovas. The Ethnographic Principle as a Phenomenon of History. Lietuvos istorijos studijos, v. 47, p. 8-29, 14 Jul. 2021.