Čepulytė A.; Vaitkevičius V. IŠ 1949 METŲ LIETUVOS PARTIZANŲ VADŲ SUSITIKIMO ISTORIJOS: LAIKAS IR VIETA. Lietuvos istorijos studijos, v. 32, p. 99-124, 1 Jan. 2013.