Gudavičius Edvardas. 2020. “The Last Speech of Prof. Edvardas Gudavičius to a Community of Historians”. Lietuvos Istorijos Studijos 45 (July), 29-30. https://doi.org/10.15388/LIS.2020.45.3.