Gudavičius, Edvardas. 2013. “1686 METŲ BIRŽŲ PILIES REVIZIJOS ĮGALIOTINIŲ ĮPAREIGOJIMAI RYGOS ARCHITEKTUI HEINRICHUI HINCKENUI IR ŠALINTINŲ TRŪKUMŲ SĄRAŠAS”. Lietuvos Istorijos Studijos 32 (January), 154-58. https://doi.org/10.15388/LIS.2013.0.5025.