Čepulytė A. and Vaitkevičius V. (2013) “IŠ 1949 METŲ LIETUVOS PARTIZANŲ VADŲ SUSITIKIMO ISTORIJOS: LAIKAS IR VIETA”, Lietuvos istorijos studijos, 320, pp. 99-124. doi: 10.15388/LIS.2013.0.5023.