[1]
Čepulytė A. and Vaitkevičius V., “IŠ 1949 METŲ LIETUVOS PARTIZANŲ VADŲ SUSITIKIMO ISTORIJOS: LAIKAS IR VIETA”, LIS, vol. 32, pp. 99-124, Jan. 2013.