[1]
Norkus Z., “LIETUVOS VISUOMENĖS KLASINĖS SUDĖTIES KAITA 1923–2009 METAIS: TRYS PJŪVIAI NEOVĖBERIŠKOSIOS SOCIALINĖS ISTORIJOS POŽIŪRIU*”, LIS, vol. 31, pp. 9-66, Jan. 2013.