Čepulytė A., and Vaitkevičius V. “IŠ 1949 METŲ LIETUVOS PARTIZANŲ VADŲ SUSITIKIMO ISTORIJOS: LAIKAS IR VIETA”. Lietuvos Istorijos Studijos, Vol. 32, Jan. 2013, pp. 99-124, doi:10.15388/LIS.2013.0.5023.