Gudavičius E. “1686 METŲ BIRŽŲ PILIES REVIZIJOS ĮGALIOTINIŲ ĮPAREIGOJIMAI RYGOS ARCHITEKTUI HEINRICHUI HINCKENUI IR ŠALINTINŲ TRŪKUMŲ SĄRAŠAS”. Lietuvos Istorijos Studijos, Vol. 32, Jan. 2013, pp. 154-8, doi:10.15388/LIS.2013.0.5025.