τά περ ὦν καὶ ἐγένετο: Temistoklis Herodoto Istorijoje
Articles
Nijolė Juchnevičienė
Published 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Litera.2011.3.1737
PDF

How to Cite

Juchnevičienė N. (2011) “τά περ ὦν καὶ ἐγένετο: Temistoklis Herodoto Istorijoje”, Literatūra, 53(3), pp. 41-55. doi: 10.15388/Litera.2011.3.1737.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy