Audimo, kaip tekstą organizuojančio elemento, vaidmuo Platono Valstybininke
Pirmosios publikacijos
Raminta Važgėlaitė
Published 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Litera.2011.3.1742
PDF

How to Cite

Važgėlaitė R. (2011) “Audimo, kaip tekstą organizuojančio elemento, vaidmuo Platono Valstybininke”, Literatūra, 53(3), pp. 100-114. doi: 10.15388/Litera.2011.3.1742.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)