Литва и литовцы в романе С. Р. Минцлова «Орлиный взлет»
На перекрестке культур и текстов
Павел Лавринец
Published 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/Litera.2011.2.2705
PDF

How to Cite

Лавринец Павел (2011) “Литва и литовцы в романе С. Р. Минцлова «Орлиный взлет»”, Literatūra, 53(2), pp. 7-16. doi: 10.15388/Litera.2011.2.2705.

Abstract

LIETUVA IR LIETUVIAI S. R. MINCLOVO ROMANE „ERELIO KILIMAS“
Pavel Lavrinec

Santrauka
Straipsnyje nagrinėjamas Senosios Lietuvos ir lietu­vių vaizdavimas rusų rašytojo Sergejaus Minclovo romane Erelio kilimas (lietuviškas vertimas Daina apie Sakalą). Gyvenęs Latvijoje S. Minclovas savo kūrinyje, parašytame specialiai Vytauto Didžiojo literatūriniam konkursui, akcentavo Lietuvos egzo­tiškumą, savitą lietuvių gyvenimo būdą, pagoniškąjį tikėjimą, specifinę socialinę struktūrą. Tam panau­dotos įprastos rusų kūriniams apie lietuvių senovę klišės ir tradiciškas Vytauto ir Jogailos, lietuvių ir lenkų priešpastatymas. Minclovo romanas turi aiš­kų konjunktūrinį būdą, lėmusį apologišką senovės lietuvių ir pagrindinio herojaus vaizdavimą. Akcen­tuota istorinė tematika Minclovo istoriniame nuo­tykių romane prieštarauja istorinės problematikos redukavimui.

PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>