Entwürfe der Subjektivität in der Lyrik Paul Celans (Sprachgitter)
Articles
Inga Bartkuvienė
Published 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Litera.2010.4.7696
PDF

How to Cite

Bartkuvienė I. (2010) “Entwürfe der Subjektivität in der Lyrik Paul Celans (Sprachgitter)”, Literatūra, 52(4), pp. 29-45. doi: 10.15388/Litera.2010.4.7696.

Abstract

Straipsnyje aptariami subjektyvumo projektai Paulio Celano eilėraščiuose Heimkehr (Grįžimas namo) irStimmen (Balsai) iš rinkinio Sprachgitter (Kalbos grotos)Remiantis modernizmo ir postmodernizmo teorijose plėtotomis subjekto koncepcijomis, su­bjektas suprantamas ne kaip įvykusi tapatybė, o kaip viena iš galimų perspektyvų ir kaip determinuotas kalbos. Teigiama, kad kiekviename eilėraštyje su­bjektas steigiasi iš naujo, yra vis kitoks, reikalaujan­tis iš skaitytojo nuolatinės savo žvilgsnio peržiūros. Eilėraščius leidžia gretinti balso, nebylumo, atmin­ties, rašto refleksijose aptinkami subjekto ir kalbos sanklotos ir atskirties atvejai. Tekstus sieja impli­kuojamos tapatybės ir skirtumo, savasties ir kitybės problemos. Eilėraštyje Heimkehr atsiveria subjekto esaties–nesaties paradigma, kurioje artikuliuotas, ta­čiau nebylumu ir marumu paženklintas „aš“ gali būti perskaitytas kaip sau kitas. Eilėraštyje Stimmenbal­sų figūromis kuriama nesubstancialaus, spektriško, figūratyvaus subjektyvumo suvokimo galimybė.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy