Тип служанки в русской комедии XVIII века
Articles
Ирина Куликова
Published 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/Litera.2010.2.7724
PDF

How to Cite

Куликова Ирина (2010) “Тип служанки в русской комедии XVIII века”, Literatūra, 52(2), pp. 7-19. doi: 10.15388/Litera.2010.2.7724.

Abstract

Straipsnyje analizuojami pagrindinės XVIII a. rusų komedijos tarnaitės tipologinės ypatybės bei funk­cijos. Teigiama, kad tarnaitės rusiškasis įvaizdis susiformavo įtakojant Vakarų teatro tradicijai (itališ­koji commedia dell arte ir prancūziškoji klasicizmo komedija). Struktūriniai šio personažo bruožai ir funkcijos išryškėja A. Sumarokovo, N. Nikolevo, J. Kniažnino, Jekaterinos II, N. Emino, A. Majkovo, N. Seliavino, P. Baturino, I. Sokolovo, I. Krylovo bei kitų XVIII a. antros pusės autorių komedijose.
PDF

Please read the Copyright Notice in Journal Policy